Bemærk at Geoservicen lukker!

Efter mange års god og tro tjeneste, er tiden moden til at lukke Geoservicen.

Den endelige dato er endnu ikke fastsat, men det vil blive i forår / sommer 2015. I Geoservicens gruppe på Digitalisér.dk kan du få hjælp til at finde erstatninger for de metoder der nu lukkes.

Vi beklager de gener det måtte medføre!

Geoservicen – udstilling af centrale danske geokodede data

Geoservicen udstiller geokodede danske adresser, vejnavne, postnumre, kommuner, regioner, politikredse, sogne, retskredse, opstillingskredse, storkredse, landsdele, antenner, holdepladser og takstzoner. Derudover tilbyder Geoservicen koordinattransformation mellem ETRS89/UTM32, det koordinatsystem som de danske myndigheder anvender, og WGS84/geografisk, som er det koordinatsystem, som de fleste GPS’ere og de gratis korttjenester, som f.eks. Google maps, anvender.

Formålet med Geoservicen er at gøre det lettere for ikke-geokyndige at anvende myndighedernes geokodede data i egne it-løsninger. Det kan være til mashups, GPS mobil apps, datavalidering, adressesøgning mm. Geoservicens funktionalitet tilbydes via et web API, som du kan anvende i dine it-løsninger. Beskrivelsen af API'et er opdelt i emnerområder og kan findes under overskriften Web API til højre på siden.

Hvad kan Geoservicen bruges til?

Geoservicen er ikke rettet mod slutbrugere, så den er ikke forsynet med en decideret brugergrænseflade til servicens funktionalitet og data. Geoservicen er derimod rettet mod dem, som ønsker at udvikle applikationer, hvis funktionalitet kræver geodata med tilhørende funktionalitet.

Du kan f.eks. bruge Geoservicen i dine applikationer til:

Adressesøgning

Mange applikationer har behov for at kunne finde adresser ud fra mangelfulde oplysninger. Hvis du f.eks. ved at en adresse har husnummeret er 77 og vejnavnet starter med a og slutter med gade, kan du finde de adresser, der opfylder dette på følgende måde:

http://geo.oiorest.dk/adresser?husnr=77&vejnavn=a*gade

Geoservicen tilbyder også fritekstsøgning, som med fordel kan anvendes til autocomplete ved adresseindtastning. Find f.eks. de adresser, som matcher hulg 67

http://geo.oiorest.dk/adresser?q=hulg 67

Adressevalidering

Mange applikationer anvender et adressekartotek, hvor det er essentielt at de indeholdte adresser er korrekte. Hvorvidt en adresse er korrekt/eksisterer, f.eks. Alleshavevej 11, 4593 Eskebjerg, kan afgøres på følgende måde:

http://geo.oiorest.dk/adresser/alleshavevej,11,4593

Geokodning af adresser

Applikationer, som arbejder med adresser, har tider brug for adressernes koordinaterne til præsentation på kort eller lignende. Adresserne returneret fra Geoservicen rummer både koordinater angivet i WGS84/geografisk og i ETRS84/UTM32.

Reverse geokodning af adresser

Geoservicen tilbyder flere former for reverse geokodning, som kort sagt vil sige, at man ud fra koordinater finder adresser.

Nærmeste adresse på et punkt, som f.eks.adressen som ligger nærmest punktet angivet af WGS84/geografisk koordinatet (56.523,10.065):

http://geo.oiorest.dk/adresser/56.523,10.065

Adresser i en cirkel, som f.eks. cirklen med centrum i ovenstående punkt med en radius på 500 m:

http://geo.oiorest.dk/adresser/56.523,10.065,500

Adresser i et rektangel angivet af det sydøstlige og nordvestlige koordinat, som f.eks.

http://geo.oiorest.dk/adresser/55.785,12.451;55.799,12.480

Listning og søgning i administrative enheder

Mange administrative applikationer har behov for at kunne liste og søge i administrative enheder. Det kan f.eks. dreje sig om at liste og søge i kommuner:

Listen over kommuner: http://geo.oiorest.dk/kommuner

Københavns kommunes nabokommuner: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/naboer.html

Søgning efter kommuner hvor borg indgår i navnet: http://geo.oiorest.dk/kommuner?q=borg

Autocomplete

Autocomplete er den proces, som sker når et program forudsiger, hvad en bruger vil indtaste under indtastningen. Autocomplete hjælper brugeren med at gøre indtastningen hurtigere og mere korrekt. Et eksempel kunne være indtastning af vejnavn, hvor man så kan nøjes med at indtaste en del af navnet.

Du kan prøve brug af autocomplete ved indtastning af et vejnavn fra postnummer 8000 Århus C her

Administrative enheders grænser

Geoservicen indeholder grænser for følgende administrative enheder: postnumre, kommuner, regioner, politikredse, sogne, retskredse, landsdele, storkredse og opstillingskredse. Du kan få vist f.eks. en kommunes grænse på et kort i din applikation. Københavns kommunes grænse kan du få i KML: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/grænse.kml, GeoJSON: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/grænse.json eller i HTML (vis på Google Maps: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/grænse.html

Reverse geokodning af administrative enheder

Til mobile devices med GPS er der mulighed for at lave lokations bestemte applikationer. Hvis man f.eks. ønsker at lave en lokations bestemt vejrudsigtsapplikation, kan man – med tilladelse fra DMI – anvende deres byvejrsudsigter. Disse udvælges ud fra postnummer. Mobilen tilbyder dig din lokations koordinat. DMI tilbyder dig en vejrudsigt ud fra et postnummer. Hvordan kommer du fra et koordinat til et postnummer? Det klarer Geoservicen for dig. Hvis koordinatet er (55.785,12.451), så får du postnummeret på følgende måde:

http://geo.oiorest.dk/postnumre/55.785,12.451

En mere detaljeret gennemgang af ovenstående eksempel kan du finde her

Koordinattransformation

Mange ønsker at anvende myndighedernes geokodede data i deres egne løsninger. Det kan være til mashups, GPS mobil apps, datavalidering osv. Det volder ofte problemer, da data ikke altid er geokodet i et format, som gør det let at anvende dem i forbindelse med applikationer, som bruger GPS og/eller de gratis korttjenester. Det kan skyldes, at de er geokodet i et koordinatsystem, som er forskelligt fra det som GPS'erne og korttjenesterne anvender. Geoservicen tilbyder at konverterer mellem koordinatsystemet ETRS89/UTM32, som de fleste af myndighedernes data er geokodet i og koordinatsystemet WGS84/geografisk, som hovedparten af GPS’ere og korttjenester anvender.

Hvis du f.eks. ønsker at placerer en brandhane, som den aktuelle kommune har geokodet i ETRS89/UTM32, på et kort fra Google Maps, som anvender WGS84/geografisk, kan du anvende Geoservicen til at konvertere fra ETRS89/UTM32 til WGS84/geografisk. Lad os sige at brandhanens ETRS89/UTM32 koordinater er (6227738.595,594538.991) kan du få det tilsvarende WGS84/geografisk koordinatsæt på følgende måde:

http://geo.oiorest.dk/wgs84?etrs89=6227738.595,594538.991

Et andet scenarie kunne være, at man vil lave en applikation, hvor man vil udpege et rektangel på Google map, indenfor hvilket man ønsker at finde finde alle forekomster af observerede laks (se findfisken). Via Google Maps får man udpeget området i WGS84/geografisk koordinater. Laksene er geokodet i ETRS89/UTM32, så for at kunne foretage en søgning efter de udpegede laks, skal WGS84/geografisk koordinaterne konverteres til ETRS89/UTM32. Her kan Geoservicen foretage den nødvendige koordinattransformation:

http://geo.oiorest.dk/etrs89.json?wgs84=56.185220426232078,10.52319050953732;56.4726531615829,10.0656931672934

Eksempler på brug af Geoservicens web API

Konverter ETRS89 koordinatet (6227738.595,594538.991) til WGS84 i XML: http://geo.oiorest.dk/wgs84.xml?etrs89=6227738.595,594538.991

Søgning efter adresser i postnr 2400 med husnr 46 hvor kilde er en del af vejnavnet (svar i XML): http://geo.oiorest.dk/adresser.xml?postnr=2400&husnr=46&vejnavn=*kilde*

Eksisterer adressen Alleshavevej 11, 4593 Eskebjerg? http://geo.oiorest.dk/adresser/Alleshavevej,11,4593

Hvilke adresser ligger i cirklen med på WGS84 koordinattet (55.700677,12.59074) som centrum og radius på 1000 meter? http://geo.oiorest.dk/adresser/56.0475,8.920898,1000

Liste over Danmarks region, udtrykt i XML: http://geo.oiorest.dk/regioner.xml

Liste over Danmarks politikredse, udtrykt i HTML: http://geo.oiorest.dk/politikredse.html

Postnumre, som indeholder havn i navnet, udtrykt i XML: http://geo.oiorest.dk/postnumre.xml?q=havn

Postnumre i Århus kommune: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0751/postnumre.xml

Sognet, som WGS84-koordinatet (55.785336902096731,12.451068626837296) ligger i, udtrykt i JSON: http://geo.oiorest.dk/sogne/55.785336902096731,12.451068626837296.json

Københavns kommunes grænse udtrykt i KML: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/grænse.xml, i GeoJSON: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/grænse.json og vist på kort: http://geo.oiorest.dk/kommuner/0101/grænse.html.

Betingelser for brug

Se siden Betingelser for brug

Samarbejde

Geoservicen udvikles af Digitaliseringsstyrelsen med bistand af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Erhversstyrelsen og Rejseplanen. Samarbejdet forventes udvidet til andre interesserede parter.

Feedback og support

Du er meget velkommen til at give din mening om, spørgsmål til, ønsker til, klager over, ideer til eller andre former for kommentarer om Geoservicen til kende. Det gør du på gruppen Geoservicen på Digitaliser.dk. Det er også stedet, hvor du vil blive informeret om nyheder omkring Geoservicen.